Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

HUKUK YARGILAMALARINDA E-DURUŞMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

HUKUK YARGILAMALARINDA E-DURUŞMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Hukuk yargılamalarında aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden, tarafın veya vekilinin duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine; tanığın, bilirkişinin, uzmanın ve diğer ilgililerin dinlenilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Hukuk Muhakemelerinde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik 30.06.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik uyarınca, taraflardan biri veya vekili, duruşmaya e-Duruşma Sistemi yoluyla katılmayı, usul işlemleri yapmayı ya da tanığın, bilirkişinin veya uzmanın e-Duruşma Sistemi yoluyla dinlenilmesini gerekçesiyle birlikte mahkemeden en az 2 iş günü öncesinden mahkemesinden talep edilebilecek. e-Duruşma talebi hakkında hâkim, duruşma gününden en az 2 iş günü önce kabul veya ret hususunda karar verecek olup işbu karar kesin olacaktır.

e-Duruşmaya katılan taraf vekilinin kimlik tespiti; güvenli elektronik imza veya mobil imza ile UYAP kayıtları ve benzeri yöntemler kullanılarak mahkemece yapılacak. Ayrıca, e-Duruşma Sistemi yoluyla beyanda bulunan tarafın, vekilin veya ilgililerin imzası, UYAP’a entegre olmuş güvenli elektronik imza ile alınabilecek.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210630-9.htm


HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN