Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Anayasa Mahkemesi’nin 2020/13 Karar sayılı, 19/02/2020 tarihli kararıyla 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. maddesine eklenen ikinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olması sebebiyle  iptali üzerine hazırlanan ve mecliste kabul edilen 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Kanunu 17/04/2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

17/04/2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7315 sayılı Kanun, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeleri, kimler hakkında yapılacağını, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğunu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağını, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağını, Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ve çalışma usul, esaslarını, veri güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme sürelerini düzenliyor.

Anayasa Mahkemesi’nin 2020/13 Karar sayılı, 19/02/2020 tarihli iptal kararı üzerine düzenlenen 7315 sayılı Kanun’un 3. bölümünde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde elde edilecek kişisel verilerin korunmasına ilişkin tedbirler de yer almaktadır.

Bu kapsamda, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına konu kişisel verilerin doğru ve güncel olması esas olacak. Bu veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılabilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin her evresinde gizliliğe uyulması zorunlu olup, ilgili bilgi ve belgeler yasal olarak bilmesi gerekenlerden başkasına verilemeyecek. Ayrıca, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde edilen kişisel veriler, işlenme amacının ortadan kalkması hâlinde veya her durumda iki yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinecek ve yok edilecek.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması ve değerlendirilmesinde görevli olanlar tarafından kişisel verilerle ilgili suç işlenmesi hâlinde ise, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 17’nci maddesi hükümleri uygulanacak.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210417-1.htm

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN