Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYET TEBLİĞ KILAVUZU GÜNCELLENDİ

DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYET TEBLİĞ KILAVUZU GÜNCELLENDİ

İki seneye yakın bir süredir devam eden Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuzun güncellenmesi çalışması tamamlandı. Güncelleme çalışmaları başlangıçta acentelik sözleşmeleri, internet satışları ve En Çok Kayrılan Müşteri Koşulu (EKM koşulu) konuları bakımından başlatılmıştı. Ancak hem iç hem de dış paydaşlardan gelen görüşler çerçevesinde acentelik sözleşmelerine ilişkin değişikliğe ihtiyaç bulunmadığı kanaatine ulaşıldığından bu konuda bir değişikliğe gidilmemiştir.

Kılavuzda yapılan ilk güncelleme, internet satışlarına ilişkin düzenlemedir. İnternet mecrasının yeni bir dağıtım kanalı olarak gelişimi, bir yandan tüketicilere geniş bir bilgi setine kolaylıkla ulaşma, fiyatları karşılaştırma, daha fazla ürüne ve satıcıya erişme fırsatı sağlarken, diğer yandan da üreticilere daha geniş coğrafyaya daha düşük maliyetle ürün pazarlama imkânı sunması ve ülkemizde de, internet satışlarının yıllık ortalama büyüme oranı hızla artması internet satışları konusunda düzenleme yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu süreçte, rekabet hukuku kurallarının internet satışlarına yönelik olarak yeniden değerlendirilmesi ve internetin sağladığı faydaların tüketiciler ve yeniden satıcılar açısından muhafaza edilmesi ile üreticilerin ticari menfaatlerinin korunması arasında denge kurulmaya çalışılmıştır. Mevzuatımızda internet satışlarına ilişkin düzenleme daha önce internet satışlarının pasif satış yöntemi niteliği taşıdığının belirtilmesinden ibaret durumdaydı. Bu konudaki eksiklik, Kılavuza, internet satışlarına ilişkin 25, 26, 27, 28 ve 29. paragrafların eklenmesiyle giderilmeye çalışılmıştır. Kılavuzda ayrıca seçici dağıtım sistemine ilişkin olarak 31. paragrafta yer alan mevcut hüküm, internet satışları açısından yeniden düzenlenmiştir.

Kılavuzda yapılan ikinci güncelleme ise “En Çok Kayrılan Müşteri (EKM) Koşulu”na ilişkin düzenlemedir.  EKM koşulu, dünyadaki rekabet otoriteleri ve rekabet hukuku uygulayıcıları tarafından son dönemde sıklıkla incelenen konular arasında yer almaktadır. İnternet ticaretinin de yaygınlaşmasıyla birlikte EKM koşulunun rekabet otoriteleri için önemi artmış ve bu konuda düzenleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede Kılavuz’da, “Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi” başlığı altında, 19. paragrafa EKM koşuluna ilişkin açıklama eklenmiştir.  Ayrıca Kılavuz’un, “Çeşitli Dikey Sınırlamaların Analizi” başlığı altında, “9.5.2.9. En Çok Kayrılan Müşteri Koşulu” adlı yeni bir başlık açılmış ve bu başlıkta EKM koşuluna ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

 

Detaylı bilgi için: https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/dikey-anlasmalara-iliskin-kilavuz-guncellendi-940117db1634e81180e90050568d4f05

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN