Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

DENTSPLY SIRONA INC., İRAN İLE İLGİLİ MALİ İŞLEMLER VE YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİNİN AÇIK İHLALİNE İLİŞKİN OLASI HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KONUSUNDA UZLAŞTI

DENTSPLY SIRONA INC., İRAN İLE İLGİLİ MALİ İŞLEMLER VE YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİNİN AÇIK İHLALİNE İLİŞKİN OLASI HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KONUSUNDA UZLAŞTI

Delaware’de kurulu ABD şirketi olan ve DENTSPLY International Inc.’de (“DII”) hak sahibi olan DENTSPLY SIRONA INC. (“DSI”), İran ile İlgili Mali İşlemler ve Yaptırımlar Yönetmeliği Federal Düzenlemeler Kanunu No. 31 560. Bölüm (ITSR)’nin 560.204. maddesinin 37 kez ihlalinden kaynaklı olası hukuki yükümlülükleri hakkında uzlaşma varmak adına 1.220.400 USD ödenmesi konusunda mutabık kalmıştır. Özellikle, 26 Kasım 2009 ve 5 Temmuz 2012 tarihleri arasında ya da o dönemlerde DII iştirakleri olan UK International (“UKI”) ve ticari unvanı Sultan Healthcare (“Sultan”) olan DS Healthcare Inc., malların son teslim yeri olarak İran’a gönderileceği bilgisiyle ABD’den üçüncü ülkelerde bulunan distribütörlere diş malzemeleri ve materyallerini içeren 37 parti ihracat yapmıştır.  

Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi, DII’nin bu açık ihlalleri kendi isteğiyle açığa çıkarmadığını ve bu açık ihlallerin alenen suç teşkil ettiğini belirtmiştir. Açık ihlallerin azami yasal para cezası 9.551.082 USD olup açık ihlallerdeki taban para cezası ise 1.695.500 USD’dir.

Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi, DENTSPLY’ın kendisine sunmuş olduğu dilekçedeki iddialarını etraflıca değerlendirmiş olup uzlaşılan miktar Ekonomik Yaptırımlar Uygulama Rehberi Federal Düzenlemeler Kanunu No. 31 501. Bölüm Ek-A kapsamında düzenlenen Genel Etkenlere istinaden Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin aşağıda bulunan durum ve şartlara ilişkin değerlendirmesini yansıtmaktadır.

Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiği etkenler aşağıdaki şekildedir;

- UKI ve Sultan, malların son teslim yeri olarak İran’a gönderileceği bilgisiyle Amerika menşeli diş ürünlerini üçüncü ülke distribütörlere ihraç ederek İran ile İlgili Mali İşlemler ve Yaptırımların Yönetmeliğinin açıkça ihlal edilmesinde ihtiyari olarak davranmışlardır. Bu iştiraklerdeki ve/veya bölümlerdeki personeller malların İran’a gönderildiği gerçeğini gizlemiş olup ve distribütörlerin DII mallarını İran'a yeniden ihraç ettiğinin teyidini almalarının ardından İran ile İlgili Mali İşlemler ve Yaptırımlar Yönetmeliğini açıkça ihlal ederek bu distribütörler ile iş yapmaya devam etmişlerdir,

- UKI ve Sultan bünyesindeki birçok denetim personeli ve idari personel, söz konusu açık ihlale neden olan eylemlerden haberdar olup, etkin bir şekilde bu eylemlere katılmışlar ve bu durumun farkında olduklarını kasıtlı olarak DII’den gizlemiş gibi görünmüşlerdir ve

- DENTSPLY, ABD yaptırımları ve ihracat denetim zorunlulukları hakkında bilgi sahibi olan büyük ve ticari yönden gelişmiş bir şirkettir.

Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin hafifletici ekten olarak değerlendirdiği etkenler ise;

- DENTSPLY, açık ihlale neden olan ilk mali işlem tarihi öncesindeki beş yıl içinde herhangi bir para cezası ihbarı almamış ya da Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi tarafından İhlal Tespitinde bulunulmamıştır ancak DENTSPLY 2001 yılında büyük ölçüde benzer bir açık ihlal içeren uzlaşmanın konusu olmuştur,

- İhracat faaliyetlerinin belirli bir ruhsat kapsamında uygun olması sebebiyle, İran ile İlgili Mali İşlemler ve Yaptırımlar Yönetmeliği programının amaçlarına verilen zarar sınırlıdır.

- DENTSPLY, diğer iştirakinin de dahil olduğu açıklamalara sebebiyet veren iştiraklerinden birine mahkeme celbi gönderilmesini müteakip, şirket çapında kapsamlı bir soruşturma içerecek şekilde gönüllü olarak incelemelerin kapsamını genişletmek suretiyle telafi edici adımlar atmıştır,

- DENTSPLY, kendi incelemesine ilişkin olarak detaylı bilgi sağlamak ve toplamda 1.104 günlük zamanaşımı süresini kesintiye uğratmayı kabul etmek sureti ile Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi ile işbirliği yapmıştır.

Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi yönetmeliklerine ilişkin daha detaylı bilgi için www.treasury.gov/ofac adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

Kaynak: www.treasury.gov 

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN