Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

BEŞİNCİ YARGI PAKETİ RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

BEŞİNCİ YARGI PAKETİ RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yargı reformunun beşinci paketi olarak bilinen “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

5’inci Yargı Paketini içeren kanunla icra sisteminde önemli değişikliklere giderken, velayet altındaki çocukların teslimi ve hâkim savcı alımlarına ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

Değişiklikle birlikte çocukların icra yoluyla teslim işlemi ücretsiz hale getirildi. Çocuk teslimi adliyelerdeki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin koordinesinde valilikler ve yerel yönetimlerin desteğiyle uzmanlar eşliğinde yapılacak. Bir yıllık geçiş süreci sonrası mevzuat değişikliklerinin de yapılmasının ardından bu uygulama başlayacak.

7343 sayılı Kanun ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 24 – 59 uncu maddenin beşinci fıkrası, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde talep etmek koşuluyla avukatların, avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince 15/7/2020 tarihinden önce verilmiş kesin nitelikteki kararları hakkında da uygulanır. Bu maddenin uygulandığı hâlde, cezası infaz edilmekte olan hükümlülerin, Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesi uyarınca tutukluluğunun devam edip etmeyeceği hususu, hükmü veren ilk derece mahkemesince değerlendirilir.”

Hâkim ve Savcı adaylığına atanma şartlarında yapılan değişiklikle "Alışılmışlığın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak" şartı kaldırıldı.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211130-1.htm

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN