Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

BEBEĞİN BAKIMI İÇİN İNFAZIN ERTELENMESİ TALEBİNİN YETERLİ OLMAYAN BİR GEREKÇEYLE REDDİ KARARINI ANAYASA MAHKEMESİ AİLE HAYATINA SAYGI HAKKININ İHLALİ SAYDI

BEBEĞİN BAKIMI İÇİN İNFAZIN ERTELENMESİ TALEBİNİN YETERLİ OLMAYAN BİR GEREKÇEYLE REDDİ KARARINI ANAYASA MAHKEMESİ AİLE HAYATINA SAYGI HAKKININ İHLALİ SAYDI

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 7/11/2019 tarihinde, B. No: 2016/8660 başvurusunda Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. İşbu karara konu olayda; hükümlü olarak Ceza İnfaz Kurumunda iki çocuğuyla kalan başvurucu dilekçeyle 12/2/2016 tarihinde doğan çocuğunun bakımı ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Cumhuriyet Başsavcılığından infazın ertelenmesini talep etmiştir. Başsavcılık infaz erteleme talebinin reddine karar vermiştir. Başvurucunun karara itirazı Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmiştir.

Başvurucunun tedbir talebinin incelenmesi aşamasında Ceza İnfaz Kurumunun yazısıyla koğuşta çocukların gelişimi ve yaşamı için uygun ortamın bulunmadığı bildirilmiştir. Anayasa Mahkemesinin 28/6/2016 tarihli ara kararı ile başvurucunun tedbir talebi kabul edilerek başvurucunun ve çocuklarının maddi ve manevi bütünlüğü bakımından oluşan tehlikenin ortadan kaldırılması konusunda gerekli tedbirlerin alınmasına hükmedilmiştir. Ayrıca Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı anılan tedbir kararı gereği başvurucunun durumuna uygun başka bir ceza infaz kurumuna nakline karar vermiştir.

Başvurucu, Ceza İnfaz Kurumunda küçük çocuğu bulunduğundan bahisle infazın ertelenmesi talebinin reddi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Somut olayda başvurucu bebeğinin bakımı ile Ceza İnfaz Kurumunun koşullarını gerekçe göstererek infazın ertelenmesini talep etmiştir. Başsavcılık ise mahpusun infaz ettiği ceza miktarı ile daha önceki davranış ve tutumlarını değerlendirerek talebi reddetmiştir. Ancak bu kararda nitelikli hırsızlık suçundan hapis cezaları olan başvurucunun neden tehlikeli hükümlü sayılması gerektiğine ilişkin yeterli bir gerekçe sunulmamıştır. Olayda aile hayatına saygı hakkının öngördüğü pozitif yükümlülükler yerine getirilmemiştir.

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ve başvurucuya tazminat ödenmesine karar vermiştir.

 

Kaynak: www.anayasa.gov.tr

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN