Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA KRİTERLERİ DEĞİŞTİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA KRİTERLERİ DEĞİŞTİ

26 Mayıs 2018 Tarihli ve 30432 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bağımsız Denetime Tabi şirketlerin belirlenme şartları  yeniden düzenlenmiştir. Bakanlar Kurulu Kararı 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 26.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Söz Konusu 26.03.2018 tarih ve 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre bağımsız deneyime tabi şirketler aşağıdaki kriterlere göre belirlenecektir;

a) Herhangi bir ölçüt olmaksızın I sayılı listede belirtilen şirketler ( I sayılı liste için tıklayınız)

b) Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketler.
 

1)Sermaye Piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen  ancak 6.12.2012 tarih ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değer;

a) Aktif toplamı 15 milyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı 20 milyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı 50 ve üstü.

 

2)Ekli II Sayılı Listede belirtilen şirketler için eşik değerler( II sayılı liste için tıklayınız)

a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı 125 ve üstü.

 

3) 1 ve 2 numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan diğer tüm şirketler için eşik değerler;

a) Aktif toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı 175 ve üstü.

 

Kaynak: Resmi Gazete

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN