Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

AVUKATLARA YEŞİİL PASAPORT UYGULAMASI

AVUKATLARA YEŞİİL PASAPORT UYGULAMASI

Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik’in 17 Ocak 2020 gün ve 31011 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile avukatlara hususi damgalı pasaport olarak bilinen "yeşil pasaport" verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Söz konusu Yönetmelik’in yayımlanmasının ardından avukatlık mesleğinde kıdemi on beş yıl ve üzeri avukatlar için başvurular alınmaya başlandı.

Avukatlar için Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) talep formu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlandı. Başvuru sahibi avukat, pasaport talep formu ve diğer belgelerle birlikte ilgili pasaport birimine başvuracak.

Başvuru sahibi avukatlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun Millete ve Devlete Karşı Suçlar, Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Milli Savunmaya Karşı Suçlar, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunup bulunmadığı bilgisi talep üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek.

Talep formu sistemden doldurulduktan sonra, baroların ilgili mail adresine “Word” belgesi olarak gönderilmesi gerekecektir. Avukatlık kıdeminin hesabında baro levhasında yazılı olarak geçirilen süre esas alınacaktır. Kıdem hesabında kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde geçirilen süre de dikkate alınacak Kıdem ve mesleğe başlama tarihi kontrol edilip, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, ıslak imzalı belge 4 iş günü içerisinde Baro Merkez’den teslim alınacaktır. 

Yönetmeliğe göre, mevzuattaki şartları taşımaları halinde avukatın eşi ile çocuğu da hususi damgalı pasaport alma hakkına sahip olacaklar.

Hususi damgalı pasaport düzenlenmesine yönelik kanunda belirtilen şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde pasaport hamili pasaportunu iade etmekle yükümlü bulunacak. Söz konusu durumun baro başkanlığı veya Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilmesi halinde ise derhal pasaport birimine bildirilecektir.

Kaynak: www.resmigazete.gov.tr

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN