Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM

ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM

Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete' de yayınlandı. Yönetmelik kapsamında Türkiye Noterler Birliği Araç Sicil ve Tescil Sistemi (ARTES) oluşturacak.  Noterler, araçların satış ,devir ve her türlü tescil işlemini yapacak, plaka verecek, tescile ilişkin geçici belgeleri düzenleyecek.

Yönetmeliğe göre, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası, ilgili kanuna göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmadığının ve trafikten çekilmiş veya çekilecek araçlar hariç olmak üzere aracın geçerli muayenesi ile zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterler tarafından yapılacak. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devir işlemleri geçersiz olacak.

Noterler tarafından tescili yapılacak veya yapılan araçların satış, devir ve her türlü tescil işlemleri ile araç sahiplerinin tescile esas bilgileri Türkiye Noterler Birliğine ait Araç Sicil ve Tescil Sistemi'ne (ARTES) kaydedilecek.

 

Kaynak: Resmi Gazete

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN