Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN ETKİLİ SORUŞTURMA YAPILMAMASI NEDENİYLE YAŞAM HAKKININ İHLAL EDİLMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN ETKİLİ SORUŞTURMA YAPILMAMASI NEDENİYLE YAŞAM HAKKININ İHLAL EDİLMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi 15/9/2021 tarihinde, Metin Bekiroğlu ve Özgür Atagün (B. No: 2018/35266) başvurusunda, Anayasa madde 17 ile güvence altına alınan yaşam hakkının etkili soruşturma yükümlülüğünün eksikliği sebebiyle ihlal edildiğine karar verdi.

Olay: Başvurucuların içinde bulundukları toplu taşımada kullanılan araca zırhı polis aracından ateş açılmış bunun neticesinde olayla ilgili Lice Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında polislerin ifadeleri alınmış ve sonrasında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.

Diyarbakır Barosunun olayla ilgili başvuruş sonucunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da kovuşturmaya yer olmadığına hükmetmiştir. İtiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği itirazı incelemiş ve usul ve yasaya aykırı bir durum olmadığı gerekçesiyle itirazı reddetmiştir.

Bunun sonucunda başvurucular tarafından Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulmuştur.

Başvurucuların İddiaları: Sivillerin içinde olduğu toplu taşıma aracına kolluk kuvvetleri tarafından hayati tehlike oluşturacak şekilde gerçekleştirilen ateşli silah kullanımı durumuna karşı etkili soruşturma yapılmayarak yaşam hakkının ihlal edildiği.

Mahkemenin Değerlendirmesi: Lice Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan söz konusu soruşturma mala zarar verme suçu kapsamında yapılmış ve takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır. Bu nedenle soruşturmada ateşli silah kullanımı bağlamında yaratılan yaşamsal tehlike değerlendirilmemiştir.

Başsavcılık tarafından araştırma ve inceleme yapılmadan verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararında “…bölgenin sıkıntılı bir bölge olması nedeniyle muhtemelen terör örgütü üyelerinin açtığı ateş sonucunda aracın zarar görmüş, mağdurların yaralanmış olduğu ve soruşturmayı yürütmekte hukuki yarar bulunmadığı” gerekçesine dayanılmıştır. Oysa minibüsü hasara uğratan merminin polis aracında bulunan ağır makineli silahtan atıldığı bilgisi Kriminal Polis Laboratuvarı raporunda bulunmaktadır.

Lice Cumhuriyet Başsavcılığının bilgi sorulmasına dair talebe iki yıl cevap vermemesi dahi tek başına soruşturma sürecindeki özensizliğe dair açık bir bulgudur.

Bireysel başvuruya temel olan olaya ilişkin hemen hemen hiçbir araştırma inceleme yapmamış olan Başsavcılığın hayati tehlike yaratan ateşli silah kullanımına ilişkin olarak olayı tüm yönleriyle aydınlatabilecek ve sorumluların belirlenmesini sağlayabilecek bütün delilleri tespit eden, yaşam hakkının sağladığı güvencelerin gerektirdiği derinlik ve ciddiyette bir soruşturma yürüttüğünü söylemek mümkün görünmemektedir. Sonuç olarak yürütülen soruşturma sürecinin yaşam hakkı kapsamında etkili soruşturma yükümlülüğünü ihlal eder nitelikte olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkına ilişkin etkili soruşturma yükümlülüğünün ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.

şeklinde hüküm kurmuştur.

Kaynak: https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2018/35266

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN