Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ANAYASA MAHKEMESİ VATANDAŞLIĞA ALINMAMA NEDENİYLE ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE HÜKMETMİŞTİR

ANAYASA MAHKEMESİ VATANDAŞLIĞA ALINMAMA NEDENİYLE ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE HÜKMETMİŞTİR

Türk vatandaşlığı kazanmak amacıyla İçişleri Bakanlığına başvuran yabancı uyruklu başvurucuya, tapusu başka bir şahsa ait olan dairenin devrini almasıyla mülk edinme amaçlı ikamet tezkeresi verilmiş; başvurucunun vatandaşlığa geçme talebi üzerine hakkında İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen Tahkikat Formunda yaşantısının Türk örf ve adetlerine uygun olmadığı belirtilmiş, başvurucunun Türk vatandaşlığına alınma talebi 5901 sayılı kanunda yer alan ‘’iyi ahlak sahibi olmak’’ şartını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından reddedilmiştir. Başvurucunun söz konusu işlemin iptaliyle açtığı dava İdare Mahkemesince, istinaf başvurusu Bölge İdare Mahkemesince reddedilmiştir. Derece mahkemeleri tarafından başvurucunun iyi ahlak sahibi olma şartını taşımadığına yönelik gerekçe, başvurucunun Türk vatandaşı olan evli bir şahısla 13 yıldır birlikteliğinin olması hususuna özgülenmiştir.

Anayasa Mahkemesi, 17.06.2022 tarihli ve 31869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 03.03.2022 tarihli kararında;

‘’Somut olayda başvurucunun evlilik dışı birlikteliğinden hareketle 5901 sayılı Kanun’da yer alan iyi ahlak sahibi olma şartını sağlamadığına yönelik gerekçeden hareketle vatandaşlık talebinin reddedilmesiyle ortaya çıkan özel hayata saygı hakkına yönelik müdahalenin ilgili ve yeterli bir gerekçe içermediği ve bu bağlamda demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.’’

hükmünü kurmuş; özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220617-9.pdf


HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN