Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ANAYASA MAHKEMESİ POLİSE YAPILAN ACİL YARDIM ÇAĞRISINA MAKUL SÜREDE CEVAP VERİLMEMESİ NEDENİYLE YAŞAM HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ

ANAYASA MAHKEMESİ POLİSE YAPILAN ACİL YARDIM ÇAĞRISINA MAKUL SÜREDE CEVAP VERİLMEMESİ NEDENİYLE YAŞAM HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 28/7/2022 tarihinde, Gökhan Yiğit Koç ve diğerleri (B. No: 2019/25727) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutu yönünden ihlal edildiğine karar verdi.

Somut olayda özet olarak Başvurucuların yakını H.H.K., olay günü saat 01.58’den 02.00’ye 13 saniye kalıncaya kadar geçen sürede 155 Polis İmdat hattında görevli kişiyle yaptığı telefon görüşmesinde ölümle tehdit edildiğini aktarmıştır. Ayrıca olayın meydana geldiği siteye gelen kurye Ö.K. yaralama eyleminden kısa süre önce Polisi arayarak İ.H.B.nin bıçakla H.H.K.yı tehdit ettiğini söylemiştir. H.H.K. saat 02.09’da İ.H.B. tarafından bacağından bıçaklanmıştır. Polis ekipleri saat 02.25’te, cankurtaran ise 02.30’da olay yerine gelmiştir. H.H.K. olaydan iki gün sonra vefat etmiştir. Bu olay sonrasında başvurucular İçişleri Bakanlığı aleyhine idare mahkemesi nezdinde tam yargı davası açmıştır.

Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesinde ‘’H.H.K.nın olaydan iki gün sonra kesici, delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesisi ile gelişen kanama sonucu vefat ettiği anlaşıldığına göre gerek saldırının önlenmesi gerekse de saldırı sonrası alınacak tedbirler yönünden kolluk görevlilerinin olay yerine süratle ulaşmasının yaşam hakkının korunması bakımından son derece önem taşıdığı kuşkusuzdur.

Bununla birlikte idare mahkemesi ve istinaf mahkemesince olay günü ilgili mahalleden sorumlu asıl ekibin görevde olmamasının polisin olay yerine geç ulaşmasına neden olup olmadığı, ölümle tehdidin öğrenilmesinden sonra durumun olay yerine en kısa sürede ulaşabilecek polis ekibine veya karakola bildirilip bildirilmediği, yapılan anons üzerine harekete geçen ekiplerin olay yerine süratle ulaşmak için azami özen ve gayreti gösterip göstermediği hususlarında Anayasa’nın 17. maddesinin gerektirdiği düzeyde bir değerlendirme yapılmadığı sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda derece mahkemeleri, polisin hem bıçaklı saldırıyı önlemek hem de sonrasında yaşam hakkının korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere bir an önce olay yerine ulaşıp ulaşmadığı bakımından son derece önemli olan iddialar hakkında ilgili ve yeterli bir gerekçe ortaya koyamamış, olayı bu yönüyle yeterince aydınlatamamıştır.

Yaşam hakkının usul boyutuyla ilgili yukarıdaki tespitler nazara alındığında yaşam hakkının maddi boyutunun ihlal edildiğine ilişkin iddianın bu aşamada incelenmesi mümkün değildir.’’ İfadelerini kullanarak yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.

 

Kaynak: https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2019/25727

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN