Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘’Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ ile 26.06.2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘’Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’’te birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişikliklerden en önemlisi, 11. maddede düzenlenen ‘’Ortak Giderler’’ kısmında yapılmıştır. Anılan hükmün eski halinde, ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, ısınma, yenileme niteliğinde olmayan bakım-onarım, güvenlik, temizlik gibi ortak giderler; öncelikle AVM’deki her bir işyerinin alanı ile Yönetmelik ekinde düzenlenen tabloda işyeri alanına karşılık gelen katsayıların çarpılmak ve çarpım sonuçları toplanmak suretiyle öncelikle ‘’Toplam Katılım Değeri’’ hesaplanması, ardından AVM’nin toplam ortak giderinin ‘’Toplam Katılım Değeri’’ne bölünerek  ‘’Birim Maliyet’’in hesaplanması ve neticeten işyerinin alanı ve bu alanın karşılığı olan dağıtım katsayısı ile ‘’Birim Maliyet’’in çarpılmasıyla AVM’deki her bir işyeri için ‘’Ortak Gider Katılım Payı’’ bulunmaktaydı. Yapılan değişiklikle, ortak giderler, AVM’deki perakende işletmelerin satış alanlarının AVM satış alanına oranı ölçüsünde paylaştırılacaktır.

Bir diğer önemli değişiklik, AVM’lerin yöntem, pazarlama, danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri konusunda yapılmıştır. AVM’lerdeki işletmelerden, taraflar arasında sözleşme yapılmasına bağlı olarak pazarlama ve yönetim gibi ortak faydaya yönelik hizmetler için katılım payı talep edilebiliyorken yapılan değişiklikle AVM’lerdeki işletmelerden reklam, pazarlama ve danışmanlık giderleri gibi giderler ile belgelendirilmeyen giderler için herhangi bir bedel talep edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu giderler için, önceki yılın kesinleşen giderlerinin yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle hesaplanacak muhtemel gider tutarı üzerinden avans talep edilebilmekte ve söz konusu giderler için avans alınması durumunda, avansın ait olduğu yılın sonuna kadar mahsup işlemi gerçekleştirilmekteyken, yapılan değişiklikle avansın alınması halinde, avansın ait olduğu yılı izleyen şubat ayı sonuna kadar mahsup işleminin gerçekleştirileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220818-3.htm

 

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN