Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

AFRİKAYLA KOLAY TİCARET KAPISI

AFRİKAYLA KOLAY TİCARET KAPISI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1998 yılında Afrika Eylem Planı'nın uygulanmaya konulduğunu hatırlattı. Taraflar arasındaki dış ticaret hacminin geçen yıl sonu itibarıyla 20 milyar dolara ulaştığını anlatan Hisarcıkloğlu, Türk firmalarının Afrika'daki yatırımlarının da 5 milyar doları aştığına dikkati çekti. Türkiye'nin hem ticaret hem de yatırım anlamında büyük fırsatlar sunduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de üretilen ürünlerin kalite ve maliyet anlamında dünya standartlarında olduğunun altını çizdi. İhracatın yarıdan fazlasının AB ve ABD gibi gelişmiş piyasalara yapıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, son yıllarda yatırım ortamının gelişmesiyle Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımların hızla arttığını söyledi.

SANAYİ DEVİ TÜRKİYE

Türkiye'nin müteahhitlik ve turizm sektörleri anlamında da dünyanın önemli ülkeleri arasında yer aldığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Türkiye ekonomisi 1980 sonrası önemli bir dönüşüm ve gelişme gösterdi. İçe kapalı, dış rekabete kapalı ülkeydik. Bugün tüm piyasalara açılmış küresel rekabette ayakta kalmış, İtalya ile Çin'in arasındaki en büyük sanayi devi olan ülke haline geldik. Bu iktisadi dönüşüm sürecinin başarısında güçlü özel sektörün çok ciddi katkısı oldu."

Fas'ın Ankara Büyükelçisi Lutfi Auad da programın Türkiye'nin Afrika kıtasına gösterdiği ilgiyi göstermesi açısından önemli olduğunu ifade etti. TOBB'un Türkiye için taşıdığı önemin farkında olduklarını dile getiren Auad, "Bu organizasyonlar sayesinde Afrikalı büyükelçiler, Türk ekonomisinin canlılığını görme şansına sahip olacaklar" dedi. Afrika'da son yıllarda demokratik pratiklerin giderek güçlendiğine dikkati çeken Auad, kıtanın geleceğini sağlamak adına güvenlik ve istikrarın büyük önem taşıdığını kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Hulusi Kılıç da Türkiye'nin kalkınmasında ve dünyada tanınmasında TOBB'un önemli rol üstlendiğini ifade etti.

http://www.hurriyet.com.tr/afrikayla-kolay-ticaret-kapisi-40023045

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN