Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ULUSLARARASI İNŞAAT PROJELERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ SEMİNERİ

ULUSLARARASI İNŞAAT PROJELERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ SEMİNERİ

13.12.2016

Küresel çapta ekonomik ve politik değişimlerin etkisiyle birlikte ortaya çıkan ve gün geçtikçe artan belirsizlikler ve bunun beraberinde getirdiği riskler, özellikle birbirinden farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren inşaat firmalarının alacağı kararlarda etkin bir rol oynamaktadır.

Öte yandan, inşaat işinin doğasında var olan riskler göz önünde bulundurulduğunda, riskin tanımlanması, analiz edilmesi ve tepki verilmesi için kullanılan "Risk Yönetimi" tekniklerinin ülkemiz inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmadığı gözlemlenmektedir.

Risk yönetimi, projenin teklif aşamasından başlayarak, kesin kabule kadar tüm aşamaları kapsayan bir süreç olmakla birlikte, bu sürecin başlangıçtan sonuna kadar bir bütün olarak değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye Müteahhitler Birliği şemsiyesi altında, hukuk büromuz Özgün Hukuk Bürosu ve Hogan Lovells işbirliğiyle 07 Aralık 2016 Çarşamba günü  "Uluslararası İnşaat Projelerinde Risk Yönetimi ve İhtilafların Çözümü" konulu bir seminer düzenlenmiştir. 

Seminerimizde konuşmacı olarak HOGAN LOVELLS Hukuk Bürosu'ndan Roberta DOWNEY ve Tom SMITH ve ayrıca İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya AKINCI yer almıştır. 

 

     


  

 

ETKİNLİĞİ PAYLAŞIN
ETKİNLİĞİ YAZDIRIN