Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

SAHA İSTANBUL GÜNCEL DESTEKLER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

SAHA İSTANBUL GÜNCEL DESTEKLER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

14.02.2018


Türkiye’nin milli gelirinin yarısını üreten İstanbul Sanayisinin, Katma Değeri yüksek, teknolojik ürünler üretmesi amacı ile, Edirne’den başlayarak, Tekirdağ, İstanbul, İzmit, Yalova, Adapazarı ve Düzce’ye uzanan Kuzey Marmara koridorunda faaliyet gösteren 65.000 sanayici firmanın gücünü, kümelenerek, ortak bir sinerji yakalanması hedefi doğrultusunda, 2015 yılı Mart ayı içinde, 27 kurucu üyenin girişimleri ile SAHA İstanbul ~ Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği kurulmuştur.

SAHA İstanbul misyonları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlemekte olup, 13 Şubat 2018 tarihinde saat 9:00 - 13.00 saatleri arasında Teknopark İstanbul B Blok Konferans salonunda aşağıda detayları bulunan konular kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 

- "KOSGEB" Stratejik ürün ve Yatırım Destekleri"

- Ekonomi Bakanlığı Tasarım, Ürün Geliştirme ve Küresel Tedarik Zinciri Hibe Programları 

- Yeni Patent Mevzuatı ve Devlet Destekleri 

- Havacılıkta Sertifikasyon İhtiyaçları 

- TSK ve MSB Tedariklerinin Hukuki Alt Yapısı 

 

Yukarıda belirtilmiş olan konular ışığında, hukuk büromuz kurucu ortaklarından Av. Mihran Aksak Uysal tarafından "Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Yürütülen Mal ve Hizmet Alım ve İhalelerine İlişkin Usul ve Esaslar" hakkında bilgilendirici bir sunum yapılmıştır. 

 

 

ETKİNLİĞİ PAYLAŞIN
ETKİNLİĞİ YAZDIRIN