Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

İRAN'DA İŞ VE YATIRIM OLANAKLARI - SEKTÖRLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

İRAN'DA İŞ VE YATIRIM OLANAKLARI - SEKTÖRLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

Türkiye ile İran arasında ikili anlaşmaların imzalanmasıyla birlikte, yatırıma ve gelişmeye açık ciddi bir pazar haline gelmesi beklenen İran'ın, özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar için cazip yeni bir çalışma sahası konumuna geleceği değerlendirilmektedir. 

Hem bulunduğu coğrafi konumu itibariyle hem de kültürel olarak benzer yapılara sahip olması sebebiyle, Türk firmaların İran ile başarılı ortak çalışmalar yürütmesi beklenmektedir. Ülkemizin en aktif sektörlerinden biri olan inşaat sektörünün, yeni bir pazar olan İran'da coğrafi konumdan da kaynaklanan ciddi avantajlarının olacağı görülmektedir. 

Bu çerçevede, Türkiye Müteahhitler Birliği, Petro Ghanoun Iranian Law Firm ve Özgün Hukuk Bürosu işbirliğiyle, 27 Ekim 2017 Cuma günü 13.00-18.00 saatlerinde Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Merkez Binasında "Türk Müteahhitler için İran'daki İş ve Yatırım Olanakları ile Yasal Düzenlemeler" konulu bir "Ülke Bilgilendirme Toplantısı" düzenlenmiştir. 

İran'da faaliyet gösterecek Türk müteahhitlerin önem vermesi gereken konular arasında yer alan iş ve yatırım ortamının yapısı; ihale yöntemleri ve kamu sözleşmeleri; vergilendirme, bankacılık ve gümrük mevzuatı; önümüzdeki dönemde gündeme gelecek projeler vb. hukuki ve ekonomik hususlar detaylı bir şekilde ele alınmış olup anılan toplantıda konuşmacı olarak; İran Cumhurbaşkanı Hassan ROUHANİ'nin Başdanışmanı ve Sosyal Güvenlik Yatırım Topluluğu (SHASTA) Başkanı Akbar TURKAN, Ekonomik İlişkiler ve Finans Bakanlığı İran Yatırım, Ekonomi ve Teknik Yardım Kuruluşu Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Alireza MİRVEİSİ, Tahran Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Milletlerarası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Dr. Masoud ESLAMİ ve Hukuk Danışmanı Hossein YAGHOUBİ katılmıştır. 

 

 

 

 

 

                 

ETKİNLİĞİ PAYLAŞIN
ETKİNLİĞİ YAZDIRIN